Unos GLN polja za elektronsku fakturu

Posted on Thu, 02 Feb 2023

SEF je od pre nekoliko dana uveo novo polje za elektronsku fakturu - GLN. U okviru IPOS-a GLN polja možete popuniti na formama za ažuriranje korisnika i ažuriranje komitenta, kao što je prikazano na slikama: