Slanje pojedinačne i zbirne evidencije

Posted on Wed, 01 Feb 2023

Slanje pojedinačne i zbirne evidencije na SEF i moj-eračun se iz IPOS-a vrši samo jednim klikom na dugme. IPOS automatski pronalazi kreirane dokumente koji se ne šalju elektronski i šalje ih.

 

 

A u pregledu vanbilanske evidencije za svaki dokument možete videti da li je poslat na SEF i u koju evidenciju je poslat.