e-faktura: slanje knjižnih odobrenja

Posted on Wed, 16 Nov 2022

U najnovijoj izmeni IPOS-a dobijate mogućnost elektronskog slanja knjižnih odobrenja. Knjižna odobrenja se šalju isto kao i svi ostali elektronski dokumenti - na pregledu štampe samo kliknete na dugme za slanje. Ovim je dopunjeno i zaokruženo slanje svih elektronskih dokumenata - slanje avansnih računa, slanje računa i slanje knjižnih odobrenja.