Pružanje podrške direktno iz IPOS-a

Posted on Tue, 17 May 2022

U najnovijoj verziji IPOS-a smo uveli mogućnost pružanja podrške direktno iz IPOS-a putem integrisane chat aplikacije. Klikom na dugme "Podrška" aktivirate chat kojim možete direktno komunicirati sa programerima. Iz chat aplikacije takođe možete poslati sliku ekrana ili aktivirati program za udaljenu podršku...